مسابقه
مشخصات فردی و سوالات مسابقه
* نام و نام خانوادگی :
* کلاس :
* 1- هنگامی که امام حسین(ع)متولد شد چه تعداد ملک به همراه جبرئیل جهت تبریک و تهنیت از آسمان بر پیامبر اکرم نازل شدند؟ :
* 2- امام حسین(ع) در دوران حکومت حضرت علی(ع) در چه جنگ هایی شرکت داشته اند؟ :
* 3- کدام سوره ی قرآن معروف به سوره امام حسین(ع) است؟ :
* 4- غلام امام حسین(ع) که بود؟ :
* 5- نام اسب امام حسین(ع) چه بود؟ :
* 7- امام حسین(ع) در چه تاریخی همراه اهل بیت و یارانش از مدینه خارج و در چه روزی وارد مکه شدند؟ :
* 8- امام حسین و همراهانش در چه روزی به کربلا رسیدند؟ :
* 9- سید الشهدا در روز عاشورا پیوسته و مدام چه ذکری بر زبان مبارکشان جاری بود؟ :
* 10- امام حسین کدامیک از واجبات الهی را روز عاشورا در بحبوحه جنگ به صورت آشکار انجام می دادند؟ :
* 11- امام حسین کدامیک از واجبات الهی را روز عاشورا در بحبوحه جنگ به صورت آشکار انجام می دادند؟ :
* 12- اولین زمینی که خداوند آن را قداست بخشید کدام است؟ :
* 13- اولین آبی که خداوند آن را قداست بخشید کدام است؟ :
* 14- به فرمایش امام صادق(ع)آسمان چند روز در سوگ امام حسین گریه کرد؟ :
* 15- به فرمایش امام جعفر صادق چند هزار فرشته، ژولیده و غبار آلود، نزد قبر سید الشهداء تا قیامت می گریند؟ :
* 16- اولین شخصی که از راه دور به زیارت قبر سید الشهدا(ع)رفت که بود؟ :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :