هفته پدافند غیر عامل


 
درابتدا برای برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته پدافند غیر عامل جلسه ای توسط مدیریت با حضور معاون آموزشی ، معاون پرورشی و دبیر آمادگی دفاعی تشکیل شد که تصمیاتی در این باره اتخاذ شد.ودر تاریخ 10 آبان نمایشگاهی با مشارکت دانش آموزان پایه نهم و دبیر آمادگی دفاعی و معاون پرورشی این واحد اموزشی برپا شد و از طرف اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ری مورد بازدید قرار گرفت و در نهایت از گروه های برگزیده تقدیر به عمل آمد.
مقام معظم رهبری(ره):
پدافند غیرعامل یک اصل برای همیشه است و نباید با هیچ بهانه و توجیهی متوقف شود.
   1396/12/15 08:39