انتخابات شورای دانش آموزی

روز چهارشنبه مورخ 96/8/3 ساعت 9 صبح در مکان دبیرستان فاطمه زهرا (س) با حضور حداکثری دانش آموزان و باحضور ستاد انتخبات و انجمن اولیا و مربیان بیستمین دوره انتخابات دانش آموزی با هدف دانش آموز محوری انجام  شد .سین مراسم عبارتند از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و همخوانی سرود جمهوری اسلامی بود،سپس جناب آقای کاظمی یکی از اعضاء محترم انجمن اولیا و مربیان برای دانش آموزان در مورد انتخاب صحیح کاندیدا صحبت کردند. دانش آموزان آراء انتخابی خود را در صندوق ها انداختند و از تمامی دانش آموزان پذیرایی شد.قابل ذکر است دانش آموزان بسیجی در روند انتخابات حضور فعالی داشتند.
   1396/8/22 12:05