از لاک جیغ تا خدابه گزارش مسئول فضای مجازی دبیرستان فاطمه زهرا(س)، برنامه ی از لاک جیغ تا خدا در روز سه شنبه 98/11/29 در نمازخانه دبیرستان با حضور 3 نفر از دانش آموزان و با موضوع  تغییر و تحولات خود و انتخاب پوشش چادر برای دانش آموزان برگزار شد.
در ابتدا مشاور فرهنگی دبیرستان پوسترهایی در رابطه با تغییر و تحولات درونی و ظاهری انسان در قالب طنز در حیاط مدرسه نصب کرد و دانش آموزان پس از دیدن آنان وارد نماز خانه دبیرستان شدند. در ادامه دختران بعد از معرفی خود و بیان اهدافشان، هر کدام به نوبت در مورد تحول شگرفی که به تازگی در آنان رخ داده و مسیر زندگیشان را به کلی عوض کرده است و تاثیرات این تغییر در زندگیشان صحبت کردند و هم چنین در مورد امنیت و آرامش فعلی خود که مدیون حجاب و ظاهر بی آلایش و متین خود هستند صحبت به میان آوردند. آنان هم چنین کلیپ های زیبایی با این اهداف برای دانش آموزان به معرض نمایش گذاشتند. در پایان آنان پس از جمع بندی صحبت های خود، حال خوب و حس حضور خدا در لحظه لحظه زندگیشان را بازگو کردند و خاطر نشان کردند زندگی جدید خود را مدیون تقرب به خدا هستند.
   1398/12/3 10:17